motto:
“nejhezčí architektura je ta,
které si člověk nevšimne
a přitom je absolutně funkční“
dfsdfsd
Ing. arch. Aleš Klose
Husova 214
530 03 Pardubice
M: +420 604 743 742
atelier.klose@seznam.cz
   

JAK PRACUJU...

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Seznámení se s přáním, nároky a požadavky klienta, seznámení se s prostředím, charakterem stavební parcely, seznámení se s Územním plánem daného místa případně Regulačním plánem v území, památkovou či přírodní ochranou apod.

 
  dfsdfsd Modulová architektura

Vyřešení vazeb, souvislostí a funkcí jednotlivých částí domu na míru pro klienta dle jeho požadavků, jejich propojení a návaznost

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Schematické řešení dispozice objektu, vazeb na světové strany, příjezdovou komunikaci, prostor pozemku apod.

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Řešení dispozice objektu s konkretizací ploch a prostor, dispozice všech podlaží je řešena už v měřítku, většinou 1:100, osazení okenních a dveřních otvorů, řešení zpevněných ploch na pozemku

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Hmotové řešení, kompozice a tvarování střech, prostorové řešení

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Řešení materiálů, povrchů, barevností

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Perspektivy vyřešeného objektu z různých stran, „dolaďování“ kompozice, hmot, propojení vnitřních prostorů s pozemkem

 
  dfsdfsd dfsdfsd

Výsledek práce – hotový, již postavený objekt k nastěhování